Hjem/Teknikker/Casting - støpeteknikker for glass

Hva er kilncasting

Casting, kilncasting, støping av glass - kjært barn har mange navn. Tradisjonelt har støping med glass vært utført med flytende glassmasse. Dette har sammenheng med at teknikken har vært nært relatert til glassblåsing og glassblåserens smelte. Med studioglassbevegelsens fremvekst har også støpeteknikkene endret seg og i dag finnes det en rekke metoder for støping av glass i ovn.
Ingress 2

Ulike støpeteknikker

Det finnes flere ulike teknikker for støping av glass. Felles for dem alle er at glasset støpes i former som utøveren enten har kjøpt ferdig eller laget selv. Her kan du se noen utvalgte teknikker.

Fremgangsmåter og prosjekter relatert til ulike støpeteknikker

Her finner du ting du selv kan lage i ulike støpeteknikker.

Temperaturoversetter Celsius/Farenheit

Her kan du enkelt gjøre om temperaturer for fra Celsius til Farenheit og omvendt.
Legg merke til at omregningen avhenhger av om du skal ha en eksakt temperatur eller en endringshastighet.